Hier zijn de Van Rossems

Colofon
en
disclaimer

Colofon en disclaimer

Colofon

Redactie
NPO-organisatie

Productie en vormgeving
Jones Creative Productions / Studio Jacques Seignette

Fotocredits
Michel Schnater, Annemieke van der Togt, Marc Deurloo, Erik Brommer, Geert de Lange, Stijn Ghijsen, Roland J. Reinders, Joran Blomkwist, An-Sofie Kasteleyn, Bullet-ray, Nico Kroon, Bart Heemskerk, Roel Jorna, Hans-Peter van Veldhoven, Hans Vink

De NPO-organisatie heeft ernaar gestreefd de auteursrechten van de foto’s volgens de wettelijke bepalingen te regelen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te doen gelden, kunnen zich wenden tot de redactie van dit jaarverslag.

Disclaimer

In geval van verschillen of inconsistenties tussen de op deze site opgenomen teksten en cijfermatige opstellingen en die in de originele jaarrekening zoals gedeponeerd bij het handelsregister, prevaleert de laatste.