Foto's achter de schermen van de opnames die in september op tv komen. NIET PUBLICEREN DAARVOOR. Foto's gemaakt voor Volkskrant Magazine. Amsterdam, Nederland. 18.12.14. © An-Sofie Kesteleyn

Neven-
functies

Neven- functies

Nevenfuncties raad van bestuur

Loopbaan en nevenfuncties Drs. H.N. Hagoort

Loopbaan:
Henk Hagoort studeerde geschiedenis en was van 2000 tot 2008 directeur van de Evangelische Omroep (EO). Binnen deze omroep werkte hij van 1992 tot 2000 als medewerker documentaires TV, afdelingshoofd informatieve programma’s en als lid van het managementteam. Voordat hij bij de EO in dienst kwam, werkte hij onder andere als toegevoegd docent Middeleeuwse Geschiedenis aan de universiteit Utrecht. Henk Hagoort is sinds 2008 voorzitter van de raad van bestuur van de NPO.

 Nevenfuncties uit hoofde van de functie:

 • Het Beste van Vlaanderen en Nederland (BVN), voorzitter bestuur (onbezoldigd)
 • Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, lid raad van toezicht (onbezoldigd)
 • Ster, lid bestuur (bezoldigd, inkomsten komen ten goede aan de NPO)

Nevenfuncties niet uit hoofde van de functie:

 • Boekencentrum BV, voorzitter raad van commissarissen (bezoldigd)
 • Rijksmuseum Muiderslot, voorzitter raad van toezicht (onbezoldigd)
 • Kennisnet, voorzitter raad van toezicht (bezoldigd)
 • Christelijke Pedagogisch Studiecentrum, voorzitter raad van toezicht (bezoldigd)
 • Hier Klimaatbureau, lid bestuur (onbezoldigd)
 • Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, voorzitter raad van toezicht (bezoldigd)

Loopbaan en nevenfuncties S.J. Rijxman

Loopbaan:
Shula Rijxman werd na een carrière in de journalistiek en communicatie in 1993 commercieel manager bij Martsell. Drie jaar later werd ze daar general manager en mede-eigenaar. In 2001, toen Martsell werd overgenomen door IDTV, trad zij aan als manager Events & Promotions om twee jaar later de functie van commercieel directeur te bekleden. In 2010 werd Rijxman benoemd tot CEO van de productiemaatschappij. Shula Rijxman is sinds 2012 lid van de raad van bestuur van de NPO.

 Nevenfuncties uit hoofde van de functie:

 • Co-productiefonds Binnenlandse Omroep (CoBO), lid bestuur (onbezoldigd)
 • Ster, lid bestuur (bezoldigd, inkomsten komen ten goede aan de NPO)

Nevenfuncties niet uit hoofde van de functie:

 • RAI, lid raad van commissarissen (bezoldigd)
 • Amsterdam Marketing, voorzitter raad van toezicht (onbezoldigd)
 • Mijksenaar, lid raad van advies (bezoldigd)
 • Nationale Opera & Ballet, lid raad van toezicht (onbezoldigd)
 • Stichting Stimulering Muziekonderwijs, lid platform ambassadeurs (onbezoldigd)
 • Nevenfuncties raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen de organisatie, de kwaliteit van de besturing door de raad van bestuur, het (financiële) beleid en de samenwerking en coördinatie binnen de Nederlandse Publieke Omroep. In aansluiting op gangbare codes, zoals de Code Cultural Governance, worden alleen de relevante nevenfuncties gepubliceerd.


Mr. C. Smaling, voorzitter

Geen (neven)functies


A.P.M. van der Veer-Vergeer

Hoofdfunctie:
Bestuursadviseur voor strategie en corporate governance/directeur adviesbureau Stranergy (grote onderneming)

Nevenfuncties:

 • Alliander N.V., lid raad van commissarissen (bezoldigd
 • Leaseplan N.V., lid raad van commissarissen (bezoldigd)
 • Stichting Preferente Aandelen Nedap, lid bestuur (bezoldigd)
 • ESAA/Erasmus Universiteit, kernteamlid Opleiding Commissarissen en Toezichthouders (beëindigd in 2015, bezoldigd)
 • Nationaal Register Commissarissen en Toezichthouders, adviseur (bezoldigd)
 • Monitoring Commissie Accountancy, voorzitter (bezoldigd)
 • Erasmus Universiteit, gastdocent (bezoldigd)
 • Neyenrode Business Universiteit, gastdocent (bezoldigd)


Prof. Dr. N.A.N.M. van Eijk

Hoofdfunctie:
Hoogleraar Informatierecht, in het bijzonder het Media- en Telecommunicatierecht (Instituut voor Informatierecht (IViR), Universiteit van Amsterdam) tevens directeur IViR; zelfstandig juridisch adviseur.

Nevenfuncties:

 • Beroepscommissie NL-Kabel, lid (onbezoldigd)
 • Pictoright, voorzitter Commissie van Beroep (onbezoldigd)
 • Vereniging voor Media en Communicatierecht (VMC), voorzitter (onbezoldigd)
 • SER, voorzitter Overleggroep Betaalde Informatiediensten (onbezoldigd)
 • Stichting Weekbladpers (bezoldigd)
 • Ziggo Advisory Board, lid (bezoldigd)

Dr. A.A. Dijkhuizen

Hoofdfunctie:
Boegbeeld Topsector Agri & Food (grote onderneming)

Nevenfuncties:

 • Hendrix Genetics, lid raad van advies (bezoldigd)
 • Incotec, lid raad van commissarissen (bezoldigd)
 • Refresco, lid raad van commissarissen (bezoldigd)
 • Gelders Orkest, voorzitter raad van toezicht (onbezoldigd)
 • Koninklijke De Heus Animal Nutrition, lid raad van commissarissen (bezoldigd)
 • Onderzoeksraad voor de Veiligheid, buitengewoon raadslid (onbezoldigd)
 • Van Hessen Groep, lid raad van commissarissen (bezoldigd)

Prof. Dr. V. Frissen

Hoofdfunctie:
Directeur van SIDN Fonds

Nevenfuncties:

 • Bestuur Stichting Netwerkdemocratie, voorzitter (onbezoldigd)
 • Stichting Toekomstbeeld der Techniek, lid Algemeen Bestuur (onbezoldigd)
 • Adviesraad voor Wetenschaps en Technologiebeleid (AWT), raadslid (bezoldigd)
 • Dutch Creative Council, lid Council (onbezoldigd)
 • Be Informed, lid raad van advies (bezoldigd)