BNN VARA - FNHEVDW_ST.Helena_afl2_CR_BNN

Over
NPO

Over NPO

Verrijken en verbinden

De Nederlandse Publieke Omroep verrijkt en verbindt de Nederlandse samenleving met informatieve, inspirerende en amuserende programma’s. Wij willen als open, diverse en verbindende publieke omroep mensen en meningen in onze veelkleurige maatschappij de ruimte geven. We bieden een venster op de wereld en de actualiteit en vervullen een herkenbare rol in het leven van elke Nederlander. Ruim 75 procent van de Nederlanders bevestigt dat ze de Nederlandse Publieke Omroep als onmisbaar ervaart.

kinderen_voor_kinderen_2015-1461150854 kleinDe Nederlandse Publieke Omroep omvat het totaal van alle landelijke Nederlandse publieke omroepen plus de NPO-organisatie. Binnen het Nederlandse omroepbestel leveren de omroepen het programma-aanbod voor radio, televisie en andere mediaplatformen. Een bijzondere structuur die zorgt voor een creatieve, pluriforme en onderscheidende publieke omroep. Ten opzichte van de Europese standaard zijn de kosten voor de Nederlandse belastingbetaler relatief laag en met zijn ruime aanbod aan netten, zenders en platformen heeft de publieke omroep een groot bereik.

In het programma-aanbod ligt de nadruk op journalistiek, muziek en kunst, educatie en informatie, series en films van Nederlandse bodem, documentaires en kinderprogrammering. De NPO heeft een ambitieuze koers uitgezet waarbij we inspelen op nieuw mediagedrag, globalisering en digitalisering. Samen met de omroepen en programmamakers werkt de NPO continue aan vernieuwing en zoeken we nadrukkelijk de interactie met de kijker en luisteraar.

De NPO is, op grond van de Mediawet, verantwoordelijk voor het overkoepelend beleid en de realisatie van de gezamenlijke doelen van de hele publieke omroep. De centrale opdracht voor de raad van bestuur is ervoor te zorgen dat de programmering voldoet aan de Mediawet, het Concessiebeleidsplan en de in de Prestatieovereenkomst vastgelegde afspraken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het Concessiebeleidsplan beschrijft de keuzes en strategie van de NPO voor de periode 2016-2020.

Naast de kerntaken – beleid en verantwoording, programmering en distributie – draagt de NPO-organisatie zorg voor activiteiten zoals ondertiteling, het beheer van rechtencontracten, publieksonderzoek en activiteiten die de platformen overstijgen zoals de aan- en verkoop van buitenlandse tv-producties.