Shula en Henk

Woord
vooraf

Woord vooraf

Het publiek voorop

Het jaar 2015 stond voor ons vooral in het teken van de voorbereidingen op de nieuwe concessieperiode 2016-2020. Er zijn duidelijke keuzes gemaakt en we stellen het publiek nóg meer centraal. We kiezen voor nieuwe programma’s in typisch publieke omroep genres, ons online-aanbod wordt net zo belangrijk als onze live-kanalen, we verbeteren de vindbaarheid van de programma’s, we zetten de deuren open voor nieuwe generaties programmamakers, voor nieuwe formats, voor nieuw talent, voor vernieuwing van het bestel. Dat is de NPO; midden in de samenleving, met een publieke en maatschappelijke opdracht.

gezin op de bank klein
Wij zijn in Nederland trots op onze open, pluriforme samenleving. Essentieel voor het goed functioneren daarvan is een voortdurende stroom en uitwisseling van informatie, meningen, perspectieven en beelden. De NOS zorgt al 60 jaar voor betrouwbaar en onafhankelijk nieuws, de omroepen vertolken de vele opvattingen die in ons land leven. Wij willen met onze programma’s verbinden, lastige onderwerpen ter sprake brengen, voor ons publiek toegevoegde waarde hebben en bijdragen aan de kwaliteit van onze open samenleving. Grote woorden, maar wel woorden die we elke dag weer concreet betekenis geven op tv, online en op de radio.

Natuurlijk zijn er nu en in de komende jaren nog veel stappen te maken; zo willen we met ons programma-aanbod een betere afspiegeling zijn van de samenleving. En moet nog meer te zien en te horen zijn dat we er voor alle Nederlanders zijn. Ook is het niet eenvoudig om jongeren te bereiken en zullen we ons nog beter aansluiten bij het mediagedrag van deze jongeren. En dat allemaal in een medialandschap dat steeds meer aanbieders kent.

Hoe wij onze taken toekomstgericht kunnen uitvoeren is mede afhankelijk van de nieuwe Mediawet, die op het moment van dit schrijven nog niet door de Eerste Kamer is. Dit duurt lang, eigenlijk te lang, want er is geen tijd te verliezen in een (internationale) mediawereld die zo sterk verandert en waarbij het publiek zelf bepaalt wat ze wil zien, horen of volgen. Alle focus en energie zal gaan naar hoe de publieke omroep met een eigentijds aanbod het Nederlandse publiek structureel kan bereiken.

Elke dag luisteren en kijken miljoenen mensen naar onze programma’s. Iedere dag maken gedreven medewerkers van de Nederlandse Publieke Omroep sterke, aantrekkelijke programma’s met maatschappelijke waarde. Op een onderscheidende en aansprekende manier geven zij een stem aan onze pluriforme Nederlandse samenleving, dat is de opdracht. De opdracht waar we in 2015 stevig invulling aan hebben gegeven en waar we in 2016 volop mee verder gaan.

 

Henk Hagoort en Shula Rijxman

Raad van bestuur NPO