AVROTROS - MindFck - Marc Deurloo

Kiezen
voor
vernieuwen

Kiezen voor vernieuwen

Duidelijke positie in 2015

Wat zijn de belangrijkste trends in het Nederlandse medialandschap, onder het publiek, in digitale techniek en wetgeving? De NPO kiest in 2015 duidelijk positie.

De Dokter Corrie Show kleinConcurrerend medialandschap
De Nederlandse televisiemarkt is sterk concurrerend; er zijn naast de publieke omroep ook veel commerciële omroepen en aanbieders van video on demand actief. Pathé, HBO, Netflix, Ziggo en Youtube hebben inmiddels stevige posities verworven. Ook bij radio speelt de concurrentie zich niet meer alleen af in de ether en tussen publieke en commerciële omroepen. Leveranciers van audio on demand als Spotify, iTunes en Google Play laten zich nadrukkelijk gelden en worden door het publiek sterk gewaardeerd.

Herkenbaar
Te midden van het overvloedige media-aanbod is de herkenbaarheid en vindbaarheid van de NPO-programma’s heel belangrijk. Het zijn immers vooral andere organisaties die een bepalende invloed hebben: netwerkbeheerders, elektronicafabrikanten, eigenaren van besturingssystemen, sociale netwerken en zoekmachines. Deze internationale partijen beïnvloeden de inrichting van openingsschermen, de selectie en ordening van programma’s en de positie in zoekresultaten en aanbevelingen. Bovendien realiseren deze partijen – die vaak grote belangen hebben in de productie van programma’s, films, websites en ander aanbod – aanzienlijk hogere inkomsten dan nationale mediabedrijven, en kunnen daarom fors investeren in technologische innovaties, publieksonderzoek en rechten.

Verdere versterking
In 2015 presenteerden wij ons Concessiebeleidsplan 2016-2020, waarin we op hoofdlijnen onze koers uitzetten en duidelijk positie kiezen. We concentreren ons op verdere versterking van waar we goed in zijn; voorzien in de behoefte aan programma’s in de Nederlandse taal met onderwerpen die relevant zijn voor de Nederlandse samenleving. Programma’s die uiteraard gemakkelijk te vinden moeten zijn.

Wat gaat het publiek merken?
De komende jaren gaat de NPO veel aandacht geven aan zes publieke omroep-eigen genres: journalistiek, series en films van Nederlandse bodem, kinderprogramma’s, documentaires, educatie & informatie en muziek & kunst. In deze genres werken we aan een aansprekend profiel dat onze publieke en maatschappelijke waarde duidelijk tot uiting brengt. Tegelijk zetten we in op versterking van het contact en de interactie met het publiek. Dat doen we via programmasites, omroepportals, net- en zenderportals, door het organiseren van en aanwezig zijn op events en een scala aan activiteiten op de sociale media.

Inspelen op veranderend kijkgedrag
De NPO gaat ervanuit dat het on demand-mediagebruik via tv, mobiele telefoons en tablets onder het grote publiek verder blijft groeien. Om goed in te spelen op het veranderende kijkgedrag, zal onze terugkijkdienst via npo.nl net zo belangrijk worden als onze live-kanalen. Het nieuwe kijken gaat echter verder dan alleen gemiste programma’s terugkijken. Ook het op een zelf gekozen moment bekijken van bijvoorbeeld documentaires of hele series via een on demand-dienst horen hierbij. In dat laatste segment gaan we onze aanwezigheid de komende jaren versterken via NPO Plus dat in 2015 binnen het NLziet-platform te zien was.

DWDD 10 Jaar - Studio 22

Nieuwe Mediawet – nieuwe taakopdracht
In het najaar van 2015 heeft de Tweede Kamer ingestemd met een nieuwe Mediawet. Deze wet bevat een aanpassing van de taakopdracht van de publieke omroep; alle programma’s dienen in de toekomst een bijdrage te leveren aan informatieve, educatieve of culturele doelen. Amusement mag, maar moet in dienst staan van deze doelen of gebruikt worden om kijkers te stimuleren ook naar ander NPO-aanbod te kijken en te luisteren.

Transparantie en onafhankelijkheid
In 2015 was er een politiek debat over de vraag in welke mate en aan wie de NPO inzicht moet verschaffen over zijn uitgaven. Wij beschouwen een heldere verantwoording naar alle betrokken partijen over de inzet van middelen als een vanzelfsprekendheid. De NPO zal jaarlijks rapporteren over de kosten per net, zender, omroep en per domein zoals nieuws, opinie, expressie en kennis. Tevens is en blijft het cruciaal dat onze financiële en programmatische keuzes onafhankelijk blijven van overheid en politiek.

Openen bestel
In de Mediawet die in 2015 naar de Tweede Kamer is gestuurd, wordt voorgesteld het omroepbestel open te stellen voor onafhankelijke producenten en programmamakers. Hierdoor krijgen ze de kans om rechtstreeks bij de NPO-organisatie programmavoorstellen te doen en nieuwe formats aan te bieden. De individuele omroepen blijven daarbij altijd co-producent en zijn eindverantwoordelijk voor de vorm en inhoud van de programma’s. Dit vergroot de creatieve competitie en draagt bij aan een snelle vernieuwing van de programmering. De Mediawet is in 2016 behandeld in de Eerste Kamer en in maart 2016 aangenomen door de Senaat. Wel moeten aanvullingen op de Mediawet opnieuw langs de Tweede en Eerste Kamer. De verwachting is dat medio 2016 dit parlementaire traject wordt afgerond.