super-stream-me-van-vpro-stopt-eerder-dan-verwacht

TV:
versterken
programmering

TV: versterken programmering

Zichtbaar vernieuwde koers binnen programmering

Vernieuwing is de levensader van de publieke omroep. Daar geven wij vorm aan door middel van scherpe keuzes, nieuwe programma’s, vernieuwende formats, ruimte voor jong talent en experimenten. De vernieuwde koers is goed zichtbaar in de veranderende tv-programmering: minder kanalen, een sterkere profilering en beter vindbaar.

KRO NCRV Anita wordt opgenomen - Stijn Ghijsen kleinNPO 1: maatschappelijke thema’s over het voetlicht
Vraagstukken vanuit de samenleving krijgen altijd grote aandacht bij de NPO. Vorig jaar bleek dat onder meer uit de nadrukkelijker programmering door NPO 1 van thema’s als veiligheid (de Nationale Misdaadmeter – AVROTROS), eenzaamheid (Nooit meer alleen – Omroep MAX) en psychiatrie (Anita wordt opgenomen – KRO-NCRV). Ook is het drama-aanbod vernieuwd met series voor jongeren, bijvoorbeeld Tessa (BNN-VARA), is er ruimte gekomen voor populaire wetenschap met onder meer Katja’s bodyscan (KRO-NCRV) en is het satirische COJONES (BNN-VARA) gelanceerd.

NPO 2: interactieve documentaires en meer kunst
Op NPO 2 kreeg kunstinformatie een prominentere rol. Onder aanvoering van gepassioneerde betrokkenen is de wereld van kunst en cultuur voor de kijker geopend met een keur aan nieuwe titels, zoals de geslaagde zaterdagavondserie Krabbé zoekt Van Gogh. NPO 2 versterkte ook de maatschappelijke impact met programma’s als Rot op naar je eigen land (EO), Slag om de Klerewereld (VPRO) en De Monitor (KRO-NCRV).

NPO 2 heeft vorig jaar ook het in Europa nog weinig ontwikkelde genre van de interactieve documentaire gestimuleerd. De VPRO bracht het interactieve programma Waarom Srebrenica moest vallen en de NTR kwam met Jheronimus Bosch – De tuin der lusten.

NPO 3: baanbrekend experiment
Op NPO 3 was er veel ruimte voor nieuwe programma’s en experimenten. NPO 3LAB, het innovatieve platform voor jonge makers, is zowel online als op televisie uitgebreid. Op de website kunnen jonge makers het hele jaar door terecht met hun nieuwe, verfrissende ideeën. Ook is er elke zondag op NPO 3 een 3LAB-programma te zien, worden vaker korte series getest en is er meer ruimte voor jonge makers in de reguliere programmering.

In het baanbrekende privacy-experiment Super Stream Me (VPRO), gevolgd door een vierdelige documentaireserie, droegen de jonge makers Tim den Besten en Nicolaas Veul in een livestream, 24 uur per dag camera’s bij zich om te onderzoeken wat de constante aanwezigheid van een camera met personen doet. Ook was er een nieuwe transmediale serie; 4JIM (KRO-NCRV). Het verhaal van Jim en zijn vriendengroep was transmediaal, omdat het op tv werd verteld, maar ook via andere mediakanalen zoals de 4JIM-app en online waarbij kijkers zelf een grote rol speelden.

Nieuwe, succesvolle programma’s die een vervolg krijgen zijn o.a. Zondag met Lubach (VPRO) en Mindf*ck (AVROTROS).

NPO Zapp en NPO Zappelin: aangrijpende verhalen voor kinderen
NPO Zapp bood meer familiaal drama, zoals de dagelijkse transmediale dramaserie Het Geheim van Eyck (KRO-NCRV) waarin voor de jongere doelgroep een interactieve verhaalwereld is gecreëerd. Ook was de eerste Nederlandse scripted reality jeugdserie De Brugklas (AVROTROS) te zien, een serie voor schoolgaande kinderen met herkenbare en aangrijpende verhalen over thema’s als verliefdheid, eenzaamheid en pesten.

NPO Zapp en het WNF voerden vorig jaar gezamenlijk actie voor de bedreigde orang-oetans. De grote finale van deze actie vond plaats in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum, waar de Zapp Your Planet marathon werd uitgezonden; tien uur live televisie speciaal voor kinderen. In totaal leverde deze actie 150 duizend euro op.

In het algemeen geldt dat non-lineaire content steeds belangrijker wordt om jonge kinderen de wereld te laten ontdekken. Kinderen blijken onze programma’s online goed te vinden; de apps van NPO Zapp en NPO Zappelin zijn inmiddels op ruim één miljoen apparaten geïnstalleerd.

Brugklas en Jill druk gevolgd
Naast de gevestigde platformen groeit de inzet van nieuwe platformen als Instagram en Snapchat, waarbij het aantal volgers en de betrokkenheid sterk toenemen. Instagram is ook een belangrijke plek voor het bereiken van kinderen, voor wie dit platform een vanzelfsprekende aanvulling is op programma’s die ze op televisie of een mobiel apparaat bekijken. We zien dit bijvoorbeeld bij titels als Brugklas en Jill (AVROTROS), die op dit platform respectievelijk 119 duizend en 66 duizend jonge kijkers tot hun volgers mogen rekenen.

Met apps meedoen aan programma’s
Naast websites zetten wij steeds vaker apps in, die zeer geschikt zijn om het publiek deel te laten nemen aan een programma. Het publiek kan bij ons deelnemen aan succesvolle kennisquizen als De Slimste Mens (KRO-NCRV) of Een Tegen 100 (AVROTROS). Of rechtstreeks met de redactie en andere gebruikers hun eigen consumentenverhalen delen in apps van Radar (AVROTROS) en de Keuringsdienst van Waarde (KRO-NCRV). De Opgelicht-app geeft gebruikers de mogelijkheid om alerts te ontvangen over voor hen relevante thema’s. De vorig jaar ontwikkelde Virtual Reality app van De Volmaakte Mens (VPRO) neemt het publiek mee in een virtuele wereld.

Aanbod themakanalen versterkt
Onderzoek toont aan dat de huidige themakanalen met meer tijdloze programma’s zoals drama, documentaires, en kinderprogramma’s voor het publiek onvoldoende toevoegen. We verwachten dat het publiek voor deze genres vaker gebruik gaat maken van onze on demand-kanalen. Met uitzondering van NPO Politiek en NPO Zapp Xtra bekijkt het publiek de tv-themakanalen met name in de avond. Voor de twee themakanalen waar de actualiteit leidend is, NPO Nieuws en NPO Politiek/NPO Sport, blijft de situatie na 2015 ongewijzigd. Door verschillende genres, die inhoudelijk en qua doelgroep goed op elkaar aansluiten bij elkaar op één themakanaal te plaatsen, wil de NPO het aanbod voor het publiek versterken.

In de bijlage van het Concessiebeleidsplan heeft de NPO in 2015 gevraagd om vanaf 2016 te mogen stoppen met de kanalen NPO Doc en NPO HumorTV. Bovendien wil de NPO de kanalen NPO Best en NPO ZappXtra samenvoegen. Het publiek kan dit aanbod dan gebundeld vinden op één kanaal. Zodra de doorgifte van deze kanalen definitief stopt, informeren wij het publiek en zorgen we ervoor dat het aanbod op de overgebleven kanalen goed vindbaar is.

NPO Cultura biedt documentaires, reportages, kunst en culturele registraties en evenementen. Deze crossmediale cultuurzender wordt in samenhang met NPO 2 en NPO Radio 4 geprogrammeerd. Waar NPO 3 alleen in de avond beschikbaar is, wordt NPO 101TV de jongerenzender waar ook overdag voor jongeren een geschikt aanbod is, zoals humor, lifestyle en muziek. Dit themakanaal richt zich op een jongere doelgroep dan de meer brede zender NPO 3 en biedt meer ruimte voor visual radio, evenementen voor jongeren, innovatie en experiment. De avondprogrammering van NPO 101TV wordt meer in samenhang met NPO 3 geprogrammeerd. NPO Best en NPO Zapp Xtra delen een kanaal, waar overdag de kinderprogrammering ruim baan krijgt en ’s avonds het uit beste uit het rijke archief van de NPO zichtbaar wordt. Deze kanalen blijven voor iedereen te bekijken, digitaal via de kabel en via npo.nl.

Brandpunt klein

Aanpassing thematische internetportals
Het aanbod van de NPO op internet verliep de afgelopen jaren vooral via thematische internetportals; zogenaamde toegangspoorten met een clustering rondom een thema of onderwerp. Analyses maakten duidelijk dat het publiek veel van onze thematische portals niet goed kon vinden. De portals werden vooral gebruikt om programma’s terug te kijken. Het terugkijken van programma’s werkt voor de kijker beter door de programma’s gebundeld aan te bieden op de veel bezochte site npo.nl en via de NPO-app.

Vanwege deze ontwikkelingen heeft de NPO in 2015 in een bijlage van het Concessiebeleidsplan goedkeuring gevraagd voor de beëindiging van de thematische internetportals NPO Cultura, NPO Gezond, NPO Wetenschap, NPO Geschiedenis, NPO Doc, NPO Spirit en NPO Journalistiek. Bovendien is er een aanvraag gedaan om het aantal thematische portals die verzorgd worden door afzonderlijke omroepen te verminderen van negentien naar twee. Na goedkeuring door het ministerie van OCW om de zeven bovenvermelde portals te beëindigen, blijven alleen de thematische portals nos.nl en nposchooltv.nl bestaan.

Al het video on demand-aanbod verhuist van de internetportals naar npo.nl. Het publiek kan dus dezelfde programma’s en fragmenten blijven bekijken zoals nu het geval is. Redactionele verdieping blijft belangrijk en krijgt in de toekomst vorm en inhoud via programmawebsites die beter in staat zijn het publiek te binden en de impact te versterken.

NPO Zapp: meest gewaardeerde kinderzender
Onderzoek van GfK laat zien dat kinderen van 6 tot 12 jaar NPO Zapp de beste kinderzender vinden. NPO Zapp is ook de best bekeken zender in deze categorie. Disney en Nickelodeon kregen van de kinderen een 7, de NPO een 7,9. De best bekeken programma’s in 2015 waren de Intocht van Sinterklaas, Het Sinterklaasjournaal, Het Klokhuis en SpangaS.

Elke maand 1,5 miljoen unieke bezoekers
Vorig jaar is npo3.nl gelanceerd, een online platform dat op een aantrekkelijke manier toegang biedt tot alle online content van NPO 3, aangevuld met onder meer webseries. Met onze 3LAB-organisatie werken we aan talentontwikkeling en ons jongerenpanel NPO Lab biedt verfrissende perspectieven om dit platform verder te ontwikkelen. Maandelijks trekt npo3.nl 1,5 miljoen unieke bezoekers en voorziet daarmee duidelijk in een breed levende behoefte.

2.42-zendgemachtigden opgeheven
2015 was het laatste jaar dat de zogenaamde 2.42-zendgemachtigden onderdeel waren van de NPO. Tevens is een proces op gang gebracht om het levensbeschouwelijke aanbod vanaf 2016 binnen de publieke omroep te borgen. Levensbeschouwing in het media-aanbod is en blijft immers een vanzelfsprekend onderdeel van de opdracht van de publieke omroep. De NPO zorgt voor een goede, afgewogen inbedding van levensbeschouwelijke programma’s in de totale programmering.

Per stroming zijn afspraken met omroepen gemaakt over een minimaal aantal tv-uren voor levensbeschouwelijke programma’s. De verantwoordelijke omroepen zijn de KRO-NCRV voor het katholicisme en het boeddhisme, de EO voor het protestantisme en het jodendom, HUMAN voor het humanisme en de NTR voor het hindoeïsme en de islam. De NPO legt in 2016 in de prestatieafspraken met het ministerie van OCW een minimum bedrag vast voor dit type programmering. Levensbeschouwing behoudt ook een plek op radio, passend binnen de zenderprofielen en wordt bekostigd uit het reguliere budget.